THEATER DE DOORBRAAK – OUDENAARDE

Het Verloren Harten Bureau heet u van harte welkom.

Is uw hart verloren na een gebroken relatie en zoekt u een geschikte

levenspartner, dan staan Madame Betty en Madame Jessie ter

uwer beschikking om u de sleutel te bezorgen voor een nieuwe,

blijvende en sluitende liefdesrelatie.

Kom langs en twijfel niet langer indien ook u uw hart verloren hebt.

Met: Betty Bouckaert, Jessie Van Butsel,

Patricia Huysman, Sofie Keignaert,

Marie-France Van Beneden, Lieve Deconinck,

Peter Hebbelynck, Peter Voet, Marnix Notschaele.

verloren harten